Title: Zahraniční investice v České republice
Other Titles: Foreign investments in the Czech republic
Authors: Vaněk, Richard
Advisor: Jarý Čestmír, PhDr.
Referee: Tesařová Vendula, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28063
Keywords: zču;fek;pzi;zahraniční investice;investiční pobídky
Keywords in different language: wb;fek;fdi;foreign investments;investment incentives
Abstract: Tato práce s věnuje aktuální problematice zahraničních investic s důrazem na přímé zahraniční investice. Tento pojem je objasněn v první kapitole první části. Dále jsou probírané způsoby vstupu zahraničních firem na tuzemský trh a motivy pro přímé zahraniční investice. Druhá kapitola poté popisuje vývoj přímých zahraničních investic v jednotlivých letech do roku 2015. Třetí kapitola se zaobírá podporou přílivu prostřednictvím investičních pobídek. V této kapitole je také předložen vlastní výzkum preferencí investorů autora navazující na výzkum společnosti PricewaterhouseCoopers. Druhá část práce obsahuje dvě kapitoly zaobírající se charakteristikou přímých zahraničních investic v České republice a jejich následnou analýzou.
Abstract in different language: This thesis deals with the current topic of foreign investments with the emphasis on foreign direct investments. This term is explained in the first chapter of the first part. Furthermore the first chapter goes over the means of entering the local market by foreign companies and the motivation for foreign investments. The second chapter describes the development of foreign direct investments in each year to the year 2015. The third chapter deals with the support of foreign direct investment inflow by means of investment incentives. This chapter also contains the authors own research of investor preferences that follows a research conducted by PricewaterhouseCoopers. The second part of this thesis contains two chapters that go over the foreign direct investment characteristics in the Czech republic and their analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zahranicni_investice_v_Ceske_republice.pdfPlný text práce882,87 kBAdobe PDFView/Open
Vanek R. - V.PDFPosudek vedoucího práce1,61 MBAdobe PDFView/Open
Vanek R. - O.PDFPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Vanek R. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce586,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.