Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSíťař, Vladislav
dc.contributor.authorVozka, Aleš
dc.contributor.refereeVeleba, Jan
dc.date.accepted2012-06-26
dc.date.accessioned2013-06-19T06:50:37Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:50:37Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-07
dc.identifier47298
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2806
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou provozu venkovního vedení s jedním zemnícím lanem a popisuje jeho vliv na pasivní a aktivní parametry vedení. V teoretické části práce je popsána elektrizační soustava České republiky, její přenosová a zejména pak distribuční část, kde jsou uvedeny různé typy elektrických sítí z hlediska konstrukce a způsobu provozu uzlu transformátoru a také obecné požadavky na elektrické sítě distribuční soustavy. Dále jsou popsány základní typy zemnících lan a praktické důvody jejich použití. Praktická část práce se zabývá detailním odvozením a výpočtem elektrických pasivních parametrů jednoduchého venkovního vedení vn s uvažováním jednoho zemnícího lana. S využitím vypočtených parametrů vedení je pak sestaven model vedení v programu Dynast a provedena analýza chování systému v různých provozních stavech a s různým zatížením.cs
dc.format52 s. (84 599 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdistribuční soustavacs
dc.subjectvenkovní vedenícs
dc.subjectzemnící lanocs
dc.subjectpasivní parametrycs
dc.subjectDYNASTcs
dc.titleProvoz venkovního vedení se zemnícím lanemcs
dc.title.alternativeOperation of Overhead Line with the Ground Wireen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the issues of the operation of the overhead power line with the ground wire and describes its effects on the passive and the active parameters of the overhead power line. In the theoretical part, there is described an electric system of the Czech Republic ? its transmission and distribution part. In this part, the various types of the electrical networks and also the main requirements to the electrical networks of the distribution system are mentioned. There are aslo mentioned the main types of the ground wires and the practical reasons of their uses. The practical part of this thesis deals with the detail derivation of the passive parameters of the simple overhead power line with a ground wire. The model of the overhead power line in the Dynast is assembled with the application of the early counted passive parametrs. Then it is performed the analysis of the system in the various operating states.en
dc.subject.translateddistribution systemen
dc.subject.translatedoverhead power lineen
dc.subject.translatedground wireen
dc.subject.translatedpassive parametresen
dc.subject.translatedDYNASTen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
047298_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce381,8 kBAdobe PDFView/Open
047298_oponent.pdfPosudek oponenta práce451,02 kBAdobe PDFView/Open
047298_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.