Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJermář Milan, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠvarcová, Simona
dc.contributor.refereeEgerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:37Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:06:37Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71787
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28082
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje proces orientace a adaptace zaměstnanců v podniku. Cílem bakalářské práce je analyzovat proces orientace a adaptace ve vybrané společnosti, dále pak navrhnout jeho případné zlepšení. Pro analýzu bylo zvoleno kvalitativních metod pozorování, dotazování a využití podnikové dokumentace. Pro dotazování bylo využito dotazníkového šetření. Výsledky byly využity pro formulování návrhu zkvalitnění, díky němuž by zaměstnanci společnosti byli spokojenější, a dosahovali efektivnějších pracovních výkonů.cs
dc.format75 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=71787-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectorientacecs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectadaptační procescs
dc.subjectorganizacecs
dc.titleProces orientace a adaptace nových zaměstnanců v podnikucs
dc.title.alternativeThe process of orientation and adaptation of new employees in the companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis describes the process of orientation and adaptation of new employees in the company. The main target of bachelor thesis is to analyse the process of orientation and adaptation in chosen company and to suggest prospective improvement. For analysis was used qualitative methods as observing, inquiring and usage of company documentation. For inquiring was used questionaire survey. Outputs was used for formulating suggestion of improvement. The suggestion could improve employee satisfaction and also more efective work outputs.en
dc.subject.translatedorientationen
dc.subject.translatedadaptationen
dc.subject.translatedadaptation processen
dc.subject.translatedorganizationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE - Svarcova.pdfPlný text práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Svarcova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,9 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Svarcova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,16 MBAdobe PDFView/Open
BP_Svarcova.PDFPrůběh obhajoby práce1,14 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28082

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.