Název: Rotační a statické měniče kmitočtu pro indukční ohřevy
Další názvy: Rotary and solid-state frequency convertors for induction heating
Autoři: Řezníček, Oldřich
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Kroupa, Oldřich
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2809
Klíčová slova: Indukční ohřev;rotační a statické měniče kmitočtu;tavící kelímková pec
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction heatinh;rotating and static freqency converter;crucible meltingfurnace
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na indukční ohřev, zejména na rotační a statické mněniče kmitočtu, pro indukční zařízení.
Abstrakt v dalším jazyce: Rotary and solid-state frequency convertors for induction heating This present work is focused on induction heating, in particular rotary and ststic freqency converters for induction devices.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Oldrich Reznicek.pdfPlný text práce760,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047301_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047301_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047301_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce228,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2809

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.