Název: Vězňovo dilema jako role-playing experiment
Další názvy: Prisoner´s dilemma as a role-playing experiment
Autoři: Šedý, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28110
Klíčová slova: teorie her;vězňovo dilema;role-playing;kooperace;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: game theory;prisoner´s dilemma;role-playing;cooperation;experiment
Abstrakt: Práce teoreticky seznamuje čtenáře s problematikou teorie her a nekooperativní hry Vězňovo dilema. Následně je představen design, průběh a výsledky role-playing experimentu, který byl uspořádán pro účely této práce. Jeho výsledky jsou v poslední části práce porovnávány s výsledky podobného experimentu, který byl konán v laboratorním prostředí. Práce přináší nové otázky týkající se recipročního vztahu simulace a reality.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis theoretically introduces its readers to the phenomenon of game theory as well as the Prisoner´s Dilemma game. Consequentally, the design, process and results of the role-playing experiment conducted for purposes of this thesis were presented. In the last part of this thesis, these results are compared with those of a similar experiment conducted in laboratory environment. Thesis brings out some new questions relating to reciprocal relatons between simulation and reality.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
SEDY Daniel_BP_Veznovo dilema jako RPE.pdfPlný text práce914,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sedy_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce39,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
SEDY_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce44,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Sedy.PDFPrůběh obhajoby práce231,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28110

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.