Title: Vězňovo dilema jako role-playing experiment
Other Titles: Prisoner´s dilemma as a role-playing experiment
Authors: Šedý, Daniel
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28110
Keywords: teorie her;vězňovo dilema;role-playing;kooperace;experiment
Keywords in different language: game theory;prisoner´s dilemma;role-playing;cooperation;experiment
Abstract: Práce teoreticky seznamuje čtenáře s problematikou teorie her a nekooperativní hry Vězňovo dilema. Následně je představen design, průběh a výsledky role-playing experimentu, který byl uspořádán pro účely této práce. Jeho výsledky jsou v poslední části práce porovnávány s výsledky podobného experimentu, který byl konán v laboratorním prostředí. Práce přináší nové otázky týkající se recipročního vztahu simulace a reality.
Abstract in different language: The thesis theoretically introduces its readers to the phenomenon of game theory as well as the Prisoner´s Dilemma game. Consequentally, the design, process and results of the role-playing experiment conducted for purposes of this thesis were presented. In the last part of this thesis, these results are compared with those of a similar experiment conducted in laboratory environment. Thesis brings out some new questions relating to reciprocal relatons between simulation and reality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEDY Daniel_BP_Veznovo dilema jako RPE.pdfPlný text práce914,13 kBAdobe PDFView/Open
Sedy_posudek_vedouciho.docPosudek vedoucího práce39,5 kBMicrosoft WordView/Open
SEDY_posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce44,5 kBMicrosoft WordView/Open
Sedy.PDFPrůběh obhajoby práce231,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28110

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.