Název: Procesy interakcí a komunikací fotbalových klubů v nejnižších jihočeských soutěžích.
Další názvy: The processes of interaction and communication of football clubs in the lowest South Bohemian competitions.
Autoři: Kubec, Radek
Vedoucí práce/školitel: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28115
Klíčová slova: amatérský fotbal;klub;interakce;diskurz;moc;vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: amateur football;club;interactions;discourse;force;relations
Abstrakt: Anotace: V rámci mé bakalářské práce se budu zabývat interakcemi, komunikací a spoluprací fotbalových klubů v Jihočeském kraji, a to z vertikální perspektivy. To znamená z hlediska úrovně soutěží, ve kterých se momentálně nachází. Tento pohled by měl pomoci nahlédnout do probíhajícího uplatňování moci či využívání postavení, které samozřejmě nahrává výše postaveným klubům jak z hlediska finančních prostředků, tak i z toho vyplývajícího materiálního zajištění. Práce bude postavena na diskursivní analýze podle Michela Foucaulta. Cílem zjištění je, jestli (a jak) větší kluby využívají svého postavení k dosažení lepších prostředků ke své činnosti a na druhou stranu, zda své postavení používají také k tomu, aby poskytly jakousi pomocnou ruku (ať finanční, materiální, či přímo personální) menším klubům, které ji zcela jistě potřebují, jelikož se v tomto žebříčku nacházejí níže. Zde může docházet k opětovnému poskytování všemožných služeb, které jsou poté ve výsledku výhodné pro obě strany. Metodologie vychází z kvalitativních přístupů etnografie zúčastněné pozorování, polostrukturované rozhovory, analýza dokumentů příslušných klubů.
Abstrakt v dalším jazyce: In my bachelor's thesis I will be interested in interactions, communication and cooperation of football clubs in South Bohemia from the vertical perspective. That means from the perspective of level of competition, in which are those teams currently compete. This view should be appropriate to provide better look in processes of using the power and abusing positions, which of course priorities financially and economically higher-situated clubs. My work will be based on discourse analysis by Michel Foucault. The goal of this thesis is to find out if (and how) bigger clubs use their positions to achieve better results and economics resources and on the other hand if those bigger clubs use their position to provide a kind of financial or personal helping hand to smaller clubs, which surely need this kind of help to be able to work without any problems. In this situation is common re-provision of various services, which are in the result advantageous for both sides.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kubec Radek BP Procesy interakci a komunikaci fotbalovych klubu v nejnizsich jihoceskych soutezich..pdfPlný text práce597,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bak17 - Radek Kubec (vedouci).pdfPosudek vedoucího práce180,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
KUBEC_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce235,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubec.PDFPrůběh obhajoby práce46,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28115

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.