Název: Rozbor požadavků pro návrh domů s pečovatelskou službou pro seniory
Autoři: Šlechtová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Novák Michal, Ing.
Oponent: Staňková Hana, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28138
Klíčová slova: senior;stárnutí;bydlení pro seniory;sociální služby;pečovatelská služba;rozbor;idealizace;návrh;normy;předpisy;dispozice;domov pro seniory s pečovatelskou službou;klíčový pracovník.
Klíčová slova v dalším jazyce: senior;senescence;housing for seniors;social services;day care;analysis;idealization;design;standards;regulations;dispositions;nursing home;key worker.
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena především na shromáždění podkladů, souvisejících norem a vyhlášek a provedení rozboru těchto dokumentů, na jehož základě bude provedeno hodnocení vybraných objektů s pečovatelskou službou s využitím zkušeností personálu těchto zařízení z technického, dispozičního - provozního, ekonomického a popř. energetického hlediska. Bude provedeno vyhodnocení dnešních potřeb těchto objektů a návrh možných úprav, které by usnadnily jejich využívání a objekty tak odpovídaly standardům pro období po roce 2015. Na závěr bude proveden návrh objektu v idealizovaném řešení včetně určení konstrukčního, dispozičního provozního řešení objektu.
Abstrakt v dalším jazyce: This master thesis is supposed to gather all materials accords to norms, standards and law ordinance of nursing homes. In the thesis the materials had been analyze and based on them had been done accession of chosen objects. Evaluation of buildings had been done with the help of staff working there. Technical, operational, economical and sometime even energetic aspects had been tested. Thesis provides the structural analysis of needs of the buildings. Offers possible changes and improvements to help to use building more effectively and be in accordance with the standards of 2015. As a final goal there will be created ideal design of nursery home including the structural and operational solution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Slechtova.pdfPlný text práce21,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slechtova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce359,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slechtova_oponent.pdfPosudek oponenta práce728,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Slechtova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce178,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28138

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.