Název: Návrh výškové administrativní budovy
Autoři: Kinský, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Novák Michal, Ing.
Oponent: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28139
Klíčová slova: železobeton;skelet;dlubal rfem 5.01;ytong
Klíčová slova v dalším jazyce: reinforced concrete;skeleton;dlubal rfem 5.01;ytong
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá navržením konstrukční varianty administrativního objektu. Pro zvolenou variantu byl navržen železobetonový skelet. Jako model konstrukce byl vytvořen 3D model v programu Dlubal RFEM 5.01. Výsledky z programu byli použity pro výpočet hlavních prvků konstrukce. Výkresová část byla vypracována v programu AutoCad 2014, statická část v programu Dlubal RFEM 5.01, Schöck BOLE a dále byl použit program Microsoft Office Excel.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with designing structural variants administration building. For the variant was designed reinforced concrete skeleton. As a model design was created by 3D model in Dlubal RFEM 5.01. The results of the program were used for the calculation of the main elements of the structure. The drawings have been prepared in AutoCad 2014 static part in the program Dlubal RFEM 5.01 Schöck BOLE and used Microsoft Office Excel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Tomas Kinsky.pdfPlný text práce33,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kinsky_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kinsky_oponent.pdfPosudek oponenta práce808,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kinsky_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce164,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28139

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.