Název: Vliv elektromagnetického pole venkovních vedení na okolní prostředí
Další názvy: The influence of electromagnetic field of overhead lines on the environment
Autoři: Český, Josef
Vedoucí práce/školitel: Šroubová, Lenka
Oponent: Předota, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2814
Klíčová slova: elektromagnetické pole;intenzita elektrického pole;magnetická indukce;indukovaný proud;elektrické vedení;elektromagnetická kompatibilita;hygienický limit
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field;electric field intensity;magnetic induction;induced current;transmission wiring;electromagnetic compatibility;hygienic limit
Abstrakt: Hlavním cílem mojí bakalářské práce je zjištění vlivu elektromagnetického pole venkovních vedení na okolní prostředí. Jsou zde uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty elektrické intenzity a magnetické indukce. V této práci se zabývám elektromagnetickým polem pod vedením (110 kV, 400 kV). Teoretické výsledky byly porovnány s reálným měřením indukovaného proudu pod vedením 400 kV.
Abstrakt v dalším jazyce: The main theme of my BA thesis is to determine the effect of the electromagnetic field of transmission wiring on the surrounding environment. Here are listed the highest acceptable value of electric intensity and flux density. The thesis deals with the electromagnetic field under the transmission wiring (110 kV, 400 kV). Theoretical results were compared with the objective measurement of the induced current under the transmission wiring of 400 kV.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Josef_Cesky_E09B0038P_2012.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047309_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce283,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047309_oponent.pdfPosudek oponenta práce294,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047309_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce149,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2814

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.