Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKottner Radek, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHrdlička, Václav
dc.contributor.refereeŠoltés Lukáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-27
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:54Z-
dc.date.available2016-9-20
dc.date.available2018-01-15T15:06:54Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-31
dc.identifier70604
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28145-
dc.description.abstractTato práce obsahuje základní přehled materiálů vhodných pro použití v ochranných prvcích pro motocyklisty včetně shrnutí jejich charakteristických vlastností. Dále se práce zaobírá experimetálními zkouškami dílčích materiálů použitých v několika již distribuovaných chráničích pro motocyklisty. Jednalo se o zkoušky tahové, tlakové a pádové. Práce obsahuje také souhrn materiálových modelů sloužících k popisu těchto materiálů. Popsány jsou základní elastoplastické, hyperelastické a viskoelastické materiálové modely. Na jejich základě byla provedena identifikace materiálových parametrů za pomoci výpočtových modelů a optimalizačních metod. Stěžejní částí práce je numerická simulace nárazové zkoušky pro jeden typ chrániče dle příslušné normy, zajišťující ochranu motocyklisty. Posledním bodem práce jsou návrhy modifikací chrániče z hlediska získání lepších užitných vlastností či zlevnění výroby.cs
dc.format50 s. (48 000 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectchráničcs
dc.subjectmateriály absorbující energiics
dc.subjectvoštinacs
dc.subjectkůžecs
dc.subjectpěnacs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectelastoplasticitacs
dc.subjecthyperelasticitacs
dc.subjectviskoelasticitacs
dc.subjectmkpcs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectidentifikacecs
dc.subjectnumerická simulacecs
dc.subjectmodifikacecs
dc.titleNávrh ramenního chrániče motocyklistycs
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programPočítačové modelování v inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis contain a basic overview of materials usable in motorcycle armors including a summary of their characteristic properties. The thesis is also concerned with experimental tests of partial materials used in several already distributed motorcycle armors. It was about tensile, compressive and drop tests. The thesis also include overview of the material models, which serve for description of this materials. Basic elastoplastic, hyperelastic and viscoelastic material models are described. Based on this, identification of material parameters using computational models and optimization methods was executed. The core part of thesis is the numerical simulation of impact test for one type of armor according to the relevant standard, which secure protection of motorcyclist. The last point of the thesis are modifications of the armor in terms of gaining better performance or cost of production.en
dc.subject.translatedarmoren
dc.subject.translatedenergy absorbing materialsen
dc.subject.translatedhoneycomben
dc.subject.translatedleatheren
dc.subject.translatedfoamen
dc.subject.translatedexperimenten
dc.subject.translatedelastoplasticityen
dc.subject.translatedheperelasticityen
dc.subject.translatedviscoelasticityen
dc.subject.translatedfemen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translatedidentificationen
dc.subject.translatednumerical simulationen
dc.subject.translatedmodificationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hrdlicka.pdfPlný text práce16,82 MBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce593,01 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka_oponent.pdfPosudek oponenta práce811,96 kBAdobe PDFView/Open
Hrdlicka_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce265,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.