Title: Počítačové modelování jízdních vlastností formule Student
Authors: Menclová, Eva
Advisor: Hajžman Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Polach Pavel, Dr. Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28149
Keywords: modelování pneumatik;pacejka magic formula;experimentální data;parametry;simulace;modul adams/car;formula sae
Keywords in different language: tire modeling;pacejka magic formula;experimental data;parameters;simulations;adams/car module;formula sae
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá počítačovým modelováním jízdních vlastností formule Student se zaměřením na modelování pneumatik. Jsou představeny funkce pneumatiky, silové účinky působící na pneumatiku a způsoby modelování pneumatik. V práci je použit semi-empirický model pneumatik Pacejka Magic Formula, který je schopen popsat silové účinky působící na pneumatiku na základě teoretických vztahů a znalosti experimentálních dat. Experimentální data jsou využita pro identifikaci neznámých parametrů vzorců Magic Formula v softwaru MATLAB a pomocí nástroje Tire Data and Fitting Tool softwaru MSC.ADAMS. Dalším cílem této práce je tvorba modelu formule Student v modulu ADAMS/Car. Jsou zde popsány konstrukční části modelu formule a postup návrhu pružin a~tlumičů. Dále jsou představeny simulace jízdních stavů, které příslušely některým dynamickým testům mezinárodní soutěže Formula SAE.
Abstract in different language: This master thesis deals with the computer modeling of the handling of the formula Student with the focus on the tire modeling. Functions of the tire, forces and torques acting on the tire and the ways of the tire modeling are introduced. This thesis is focused on the semi-empirical tire model called Pacejka Magic Formula which is able to define forces and torques acting on the tire using basic mathematical equations and experimental data. The experimental data are used for the identification of the unknown parameters of the Magic Formula equations in the MATLAB software and in a special tool of the MSC.ADAMS software called Tire Data and Fitting Tool. The construction of the formula Student model in the ADAMS/Car module is another aim of this thesis. Construction parts of the formula model and the process of the suspension design are described. The simulations of driving tests similar to chosen dynamic tests of the international competition Formula SAE are introduced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Menclova.pdfPlný text práce11,59 MBAdobe PDFView/Open
Menclova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce404,01 kBAdobe PDFView/Open
Menclova_oponent.pdfPosudek oponenta práce695,92 kBAdobe PDFView/Open
Menclova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce266,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28149

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.