Název: Vliv nadzemního elektrického vedení na úložná zařízení
Další názvy: Interference from transmission lines to buried pipelines
Autoři: Adámek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Šroubová, Lenka
Oponent: Hamar, Roman
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2815
Klíčová slova: elektromagnetické pole;numerické řešení;Agros2D;venkovní vedení;úložné zařízení
Klíčová slova v dalším jazyce: electromagnetic field;numerical solution;Agros2D;transmission lines;buried pipeline
Abstrakt: Předložená práce pojednává o nežádoucích jevech vznikajících v úložných zařízeních umístěných v blízkosti venkovních vedení vysokých a velmi vysokých napětí. Zejména je zde řešen vliv elektromagnetických polí vytvořených venkovním nadzemním vedením na blízké vodovody a plynovody numerickými metodami. Dále je pak věnována pozornost možné eliminaci vzniklých nežádoucích jevů.
Abstrakt v dalším jazyce: The study deals with the undesirable effects arising in buried pipelines located in the vicinity of transmission lines. In particular, there is solved influence of electromagnetic fields from transmission lines on nearby buried pipelines by numerical methods. Further attention is paid to possible elimination of arising undesirable effects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Martin_Adamek.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047310_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047310_oponent.pdfPosudek oponenta práce426,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047310_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2815

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.