Title: Revitalizace zámku Palvínov ve variantním řešení vybraných konstrukčních celků s ekonomickým vyhodnocením
Authors: Skálová, Kateřina
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28153
Keywords: revitalizace;rekonstrukce;architektonický návrh;zámek;klenba;zatížení
Keywords in different language: revitalization;reconstruction;architectural design;castle;arch;load
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem revitalizace zámku Palvínov s variantním řešením vybraných konstrukčních celků s ekonomickým vyhodnocením. Cílem práce je návrh a výběr vhodného dispozičního řešení, sestavení zatěžovacích stavů a statický výpočet a posouzení vybraných částí konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je vypracována v programu AutoCAD 2012 a sestavování zatěžovacích stavů, posouzení a generování zatížení je provedeno v programu SCIA Engineer.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the design of revitalization of the Palvínov castle with the variant solution of selected structural units with economic evaluation. The thesis target is to design and selection of a suitable dispositional design, setting up load cases, and structural analysis and assessment of selected parts of the construction according to ČSN EN. Drawing part is made by AutoCAD 2012 and petting up load cases, assessment and generating load combinations is performed in the program SCIA Engineer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Skalova.pdfPlný text práce77,63 MBAdobe PDFView/Open
Skalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,71 kBAdobe PDFView/Open
Skalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,38 kBAdobe PDFView/Open
Skalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce220,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28153

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.