Název: Revitalizace zámku Palvínov ve variantním řešení vybraných konstrukčních celků s ekonomickým vyhodnocením
Autoři: Skálová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kesl Petr, Ing.
Oponent: Boháč František, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28153
Klíčová slova: revitalizace;rekonstrukce;architektonický návrh;zámek;klenba;zatížení
Klíčová slova v dalším jazyce: revitalization;reconstruction;architectural design;castle;arch;load
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá návrhem revitalizace zámku Palvínov s variantním řešením vybraných konstrukčních celků s ekonomickým vyhodnocením. Cílem práce je návrh a výběr vhodného dispozičního řešení, sestavení zatěžovacích stavů a statický výpočet a posouzení vybraných částí konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je vypracována v programu AutoCAD 2012 a sestavování zatěžovacích stavů, posouzení a generování zatížení je provedeno v programu SCIA Engineer.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the design of revitalization of the Palvínov castle with the variant solution of selected structural units with economic evaluation. The thesis target is to design and selection of a suitable dispositional design, setting up load cases, and structural analysis and assessment of selected parts of the construction according to ČSN EN. Drawing part is made by AutoCAD 2012 and petting up load cases, assessment and generating load combinations is performed in the program SCIA Engineer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Skalova.pdfPlný text práce77,63 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce330,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce325,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce220,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28153

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.