Název: Koncepční řešení překlenutí terénní překážky - objekt bude využíván pro volno časové aktivity
Autoři: Zdvořanová, Adéla
Vedoucí práce/školitel: Kesl Petr, Ing.
Oponent: Boháč František, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28154
Klíčová slova: ocelová konstrukce;hlavní nosné prvky;normy čsn en;překlenutí terénu
Klíčová slova v dalším jazyce: steel construction;main bearing parts;čsn en standards;crossing terrain
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je koncepční řešení překlenutí terénní překážky. Objekt bude zároveň využíván pro volnočasové aktivity. Práce obsahuje návrh objektu, řešení jeho uložení a návrh prostorové ocelové konstrukce. Práce je provedena v souladu s platnými normami ČSN EN. Globální analýza byla provedena v softwaru SCIA Engineer, která je založena na metodě konečných prvků (MKP). Dimenzování prvků bylo provedeno na základě výsledků ze SCIA Engineer, vlastních výpočtů a proveditelnosti konstrukce.
Abstrakt v dalším jazyce: The main objective of this master's thesis is a conception of passing a terrain obstacle. The structure will be also serving as a place for freetime activities. Thesis consists of the design of the object, steel construction and its boundary conditions. The design is created according to ČSN EN standards. Global analysis is processed in SCIA Engineer software, this software is based of final element method. Design of construction elements is based on the results obtained from SCIA Engineer, analythic calculations and workability of the construction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Zdvoranova_Adela.pdfPlný text práce10,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdvoranova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdvoranova_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zdvoranova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce172,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28154

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.