Název: Analýza Vierendeelova nosníku, řešeného dle EC s modelovou podobností
Autoři: Bischof, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Kesl Petr, Ing.
Oponent: Boháč František, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28155
Klíčová slova: vierendeelův nosník;analýza;modelová podobnost
Klíčová slova v dalším jazyce: vierendeels truss;analysis;similitude of model
Abstrakt: Tato diplomová práce se zaobírá Vierendeelovým nosníkem a jeho analýzou. V práci je popsána v krátkosti historie Vierendelova nosníku a příklady použití nosníků na pozemních a dopravních konstrukcích. Dále je provedena analýza Vierendeelova nosníku pomocí výpočtového modelu. Výsledky z analýzy jsou následně porovnány s výsledky z modelové podobnosti nosníku, u které byla měřená veličina deformace nosníku při určitém zatížení nosníku. Pro výpočet vnitřních silových účinků, vyvolaných statickým zatížením, byl použit software Scia Engineer. Zatížení a kombinace zatížení byli provedeny při analýze dle norem ČSN EN.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deal with the Vierendeels truss and its analysis. In the thesis is written history of Vierendeels truss and example of its use. This truss is usually used in civil and transportation construction. Furthermore there is done analysis of the Vierendeels truss by calculation model. Result from analysis are compared with results from similitude model of truss, where was measured a deflection of truss under load. For calculation internal forces effects was used Scia Engineer software. Loads and combination of loads was done in accordance with ČSN EN standards in the analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bischof_2017.pdfPlný text práce14,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bischof_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bischof_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bischof_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce151,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28155

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.