Title: Analýza Vierendeelova nosníku, řešeného dle EC s modelovou podobností
Authors: Bischof, Luboš
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28155
Keywords: vierendeelův nosník;analýza;modelová podobnost
Keywords in different language: vierendeels truss;analysis;similitude of model
Abstract: Tato diplomová práce se zaobírá Vierendeelovým nosníkem a jeho analýzou. V práci je popsána v krátkosti historie Vierendelova nosníku a příklady použití nosníků na pozemních a dopravních konstrukcích. Dále je provedena analýza Vierendeelova nosníku pomocí výpočtového modelu. Výsledky z analýzy jsou následně porovnány s výsledky z modelové podobnosti nosníku, u které byla měřená veličina deformace nosníku při určitém zatížení nosníku. Pro výpočet vnitřních silových účinků, vyvolaných statickým zatížením, byl použit software Scia Engineer. Zatížení a kombinace zatížení byli provedeny při analýze dle norem ČSN EN.
Abstract in different language: This thesis deal with the Vierendeels truss and its analysis. In the thesis is written history of Vierendeels truss and example of its use. This truss is usually used in civil and transportation construction. Furthermore there is done analysis of the Vierendeels truss by calculation model. Result from analysis are compared with results from similitude model of truss, where was measured a deflection of truss under load. For calculation internal forces effects was used Scia Engineer software. Loads and combination of loads was done in accordance with ČSN EN standards in the analysis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Bischof_2017.pdfPlný text práce14,24 MBAdobe PDFView/Open
Bischof_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce342,83 kBAdobe PDFView/Open
Bischof_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,4 kBAdobe PDFView/Open
Bischof_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce151,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.