Title: Modelování proudění kapalin
Authors: Vitáková, Klára
Advisor: Křen Jiří, Prof. Ing. CSc.
Referee: Vimmr Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28157
Keywords: kapaliny;newtonova kapalina;nenewtonské kapaliny;metoda konečných prvků;navierova-stokesova rovnice;rovnice kontinuity;konstitutivní vztahy
Keywords in different language: fluids;newtonian fluid;non-newtonian fluid;finite element analysis;navier-stokes equations;equation of continuity;constitutive equations
Abstract: Diplomová práce se věnuje modelování proudění kapalin. Je zde řešeno stacionární laminární izotermické proudění nestlačitelné Newtonovy kapaliny a nenewtonských kapalin, konkrétně čistě viskózní časově nezávislé kapaliny a viskoelastické kapaliny. Proudění těchto kapalin je popsáno Navierovou- Stokesovou rovnicí, rovnicí kontinuity a příslušnými konstitutivními vztahy. Numerická simulace proudění Newtonovy a čistě viskózní nenewtonské kapaliny byla provedena v trojrozměrných kanálech. Proudění viskoelastické kapaliny bylo modelováno ve dvourozměrném kanálu. Všechny tyto problémy byly řešeny pomocí metody konečných prvků a výpočet byl proveden v programech MATLAB a GNU Octave.
Abstract in different language: This master's thesis is aimed at modelling of fluid flow. It deals with a stationary laminar isothermal flow of incompressible Newtonian and non- Newtonian fluids. For a purpose of this work only non-elastic time-independent and viscoelastic fluids were considered. Flow of these fluids can be described through Navier-Stokes equations, equation of continuity and by corresponding constitutive equations. Flow of previously mentioned fluids was simulated by finite element software MATLAB and GNU Octave. Flow through three dimensional canal was simulated for a Newtonian fluid and a non-elastic non- Newtonian fluid. In case of viscoelastic fluid two dimensional model of a canal was used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vitakova.pdfPlný text práce21,21 MBAdobe PDFView/Open
Vitakova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce509,6 kBAdobe PDFView/Open
Vitakova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Vitakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce224,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.