Title: VZTAH RELIÉFU A ARCHITEKTURY
Other Titles: Relationship between relief and architecture
Authors: Ramírez gutiérrez, Franco Augusto
Advisor: Tolar Benedikt, Doc. MgA.
Referee: Beránek Jiří, Prof. akad. sochař
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28164
Keywords: sochařství;figurativní;umění;surrealismus;symbolismus;mayové;aztekove;mexiko.
Keywords in different language: sculpture;figurative;art;surrealism;symbolism;mayan;aztec;mexico.
Abstract: Projekt by měl být instalován na Západočeské univerzitě a reprezentuje budova mexické ambasády v Praze. Dílo sestává ze dvou figur indiánských válečníků zdobících hlavní vchod budovy ambasády v ulici V Jirchářích č. p. 10, a jedne sochy ve skutečné velikosti (válečník jaguár) . Na levé straně vchodových dveří se nachází "válečník orel", na straně pravé pak "válečník jaguár" . Sochy jsou inspirovány nástěnnými malbami nacházející se na archeologickém nalezišti Cacaxtla ve státě Tlaxcala v Mexiku.
Abstract in different language: The project should be installed at the University of West Bohemia and represents the building of the Mexican Embassy in Prague. The work consists of two figures of indigenous warriors adorning the main entrance of the mexican embassy building at V Jirchářích No. 10, and one is in real size (jaguar warrior). On the left side of the front door there is a "warrior eagle", on the right side is "warrior jaguar". The sculptures are inspired by wall paintings on the archaeological site of Cacaxtla in Tlaxcala, Mexico.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FrancoRamirezBakalarka.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
Ramirez_v.pdfPosudek vedoucího práce424,3 kBAdobe PDFView/Open
Ramirez_o.pdfPosudek oponenta práce488,39 kBAdobe PDFView/Open
Ramirez_OT.pdfPrůběh obhajoby práce375,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.