Title: Autorská komiksová kniha
Other Titles: Original graphic novel
Authors: Mangerová, Gabriela
Advisor: Šlajch Václav, MgA. Ing.
Referee: Fučíková Renáta, akad. mal.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28169
Keywords: komiksová kniha;komiks;dopisy;kresba
Keywords in different language: graphic novel;comics;letters;drawing
Abstract: Autorská komiksová kniha o 36 stranách obsahuje 12 komiksových povídek. Tyto povídky spojuje téma dopisů. Kresby jsou provedeny kombinovanou technikou.
Abstract in different language: Graphic novel of the length of 32 comic pages. l was to create a book of 12 short comic stories connected by the same theme. This theme was Letters. Drawings are made by a combined drawing technique.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gabriela_Mangerova_BP_teor..pdfPlný text práce26,85 MBAdobe PDFView/Open
Mangerova.pdfPosudek vedoucího práce517,64 kBAdobe PDFView/Open
Mangerova_0.pdfPosudek oponenta práce463,29 kBAdobe PDFView/Open
Mangerova_1.pdfPrůběh obhajoby práce264,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.