Title: Vizuální řešení styl nebo propagace: kulturní, sportovní, společenské akce, události, výročí, příležitosti atd. + web
Other Titles: Visual solution – styl or promotion of culture, sport, social events, other events, anniversary, opportunities etc. + web
Authors: Čáp, Maxim
Advisor: Jiřičková Ditta, Doc. akademický malíř
Referee: Hudečková Eva, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28175
Keywords: propagace události;vizuální řešení;logo;plakát;koncept;styl;web
Keywords in different language: promotion of event;visual solution;logo;poster;concept;style;web
Abstract: Koncept bakalářské práce spočívá v přehnaně emocionálním až sentimentálním vztahu k tomuto počítači. Byl mi věrným společníkem ve všech situacích. Rozhodl jsem se tedy, že nedopustím ponižující chátrání věkem a nečinností, ale důstojně a včas ukončím jeho kariéru. Chci jej jako dobrého přítele ušetřit nezájmu či dokonce posměchu okolí. A protože si svého dlouholetého společníka vážím, nechci jej jednoduše vyhodit nebo prodat. Napadlo mě tedy, že si ho ponechám, avšak přeměněného (metamorfovaného) do zcela nové formy a smyslu.
Abstract in different language: The concept of my bachelor work is about my sentimental, overly emotional relation to my computer, which was a loyal servant to me until the end of his life. Now he is 5 years old and he didn't work as well as before and mainly didn't fulfill the requirements of graphic art. So I decided that I won't allow a humiliating deterioration because of age and inactivity. I will end his career in time and with dignity, so that we can still remember his former glory and merit. I want to save him, as a good friend of mine, from disinterest or even derision from his surroundings. But I love my loyal companion too much to just easily throw him out, recycle or sell him to someone. So I've got an idea to keep him, but changed, or transformed into a completely new form and meaning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Low Quality.pdfPlný text práce399,78 kBAdobe PDFView/Open
Cap.pdfPosudek oponenta práce584,87 kBAdobe PDFView/Open
Cap_0.pdfPosudek vedoucího práce528,73 kBAdobe PDFView/Open
Cap_1.pdfPrůběh obhajoby práce306,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.