Název: Vyšetření elektrického a magnetického pole v okolí venkovních vedení
Další názvy: Analysis of electric and magnetic field in vicinity of overhead transmission lines
Autoři: Nazarčík, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Benešová, Zdeňka
Oponent: Šroubová, Lenka
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2819
Klíčová slova: stožár venkovního vedení;svazkový vodič;zemnící lano;hygienické normy;výpočet intenzity elektrického pole;výpočet intenzity magnetického pole;konfigurace fází
Klíčová slova v dalším jazyce: transmission tower;bundle conductors;ground wire;safety standards;calculation of electric field strength;calculation of magnetic field strength;phase arrangement
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na vyšetření elektrického a magnetického pole v okolí venkovních vedení. V práci jsou uvedeny nejpoužívanější typy stožárů venkovních vedení včetně hygienických norem. Na základě popsaného postupu je proveden analytický výpočet intenzity elektrického a magnetického pole. Jeho výsledky jsou porovnány s numerickým výpočtem.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor's thesis is focused on analysis of electric and magnetic field in the vicinity of overhead transmission lines. In the thesis there are introduced the most used types of transmission towers including the safety standards. According to the described method the calculation of electric and magnetic field strength is carried out. These results are compared with numerical type of calculation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
nazarcikBP_2012.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047314_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047314_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047314_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2819

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.