Title: Vyšetření elektrického a magnetického pole v okolí venkovních vedení
Other Titles: Analysis of electric and magnetic field in vicinity of overhead transmission lines
Authors: Nazarčík, Tomáš
Advisor: Benešová, Zdeňka
Referee: Šroubová, Lenka
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2819
Keywords: stožár venkovního vedení;svazkový vodič;zemnící lano;hygienické normy;výpočet intenzity elektrického pole;výpočet intenzity magnetického pole;konfigurace fází
Keywords in different language: transmission tower;bundle conductors;ground wire;safety standards;calculation of electric field strength;calculation of magnetic field strength;phase arrangement
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vyšetření elektrického a magnetického pole v okolí venkovních vedení. V práci jsou uvedeny nejpoužívanější typy stožárů venkovních vedení včetně hygienických norem. Na základě popsaného postupu je proveden analytický výpočet intenzity elektrického a magnetického pole. Jeho výsledky jsou porovnány s numerickým výpočtem.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis is focused on analysis of electric and magnetic field in the vicinity of overhead transmission lines. In the thesis there are introduced the most used types of transmission towers including the safety standards. According to the described method the calculation of electric and magnetic field strength is carried out. These results are compared with numerical type of calculation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nazarcikBP_2012.pdfPlný text práce4,26 MBAdobe PDFView/Open
047314_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,95 kBAdobe PDFView/Open
047314_oponent.pdfPosudek oponenta práce377,41 kBAdobe PDFView/Open
047314_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2819

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.