Title: Barvy noci, stíny dne
Other Titles: Colours of the night, shadows of the day
Authors: Kozohorská, Monika
Advisor: Ogoun Aleš, Doc. akademický malíř
Referee: Trnka Pavel, MgA. Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28199
Keywords: barvitá noc;stinný den;vzpomínky;prožitky;zážitky;akce;ráno;večer;obraz;událost;zpracování;barvy;světla;okamžik;atribut;stín;vlastní stav
Keywords in different language: colored night;shadowy day;memories;experience;action;morning;night;painting;event;processing;colours;lights;moment;attribute;shadow;own state
Abstract: Toto téma jsem zpracovala z pohledu mých barvitých nocí a stinných dnů. Jsou to vzpomínky na prožitky a požitky, které jsem zažila na večerních akcích a rána poté. Obrazy jsou rozděleny do dvou párů, ale nejsou vzájemně odděleny. Komunikují pomocí podobných událostí, ať už těch pěkných, či ne tak pěkných, a také podobným zpracováním. První obraz znázorňuje noční akci, které jsem se zúčastnila a můj pohled na ní. Pohltila mě krása světel a barev, tento okamžik byl velice silný, a to byl také důvod, proč jsem se rozhodla ho namalovat. Zespoda obrazu je znázorněn kus látky, který byl pro mě takovým atributem té noci. Druhý obraz odráží následující ráno po bouřlivé noci. V levé části obrazu je namalována jakási vzpomínka na minulou noc a stín látky z předešlého obrazu. V pravé dolní části je panenka v ne moc dobrém stavu, která odráží můj vlastní stav toho rána. Její stín se rozprostírá do zbytku obrazu. Obraz je barevně rozdělen na dvě části a barvy korespondují s párovým obrazem, akorát už nejsou tak přitažlivé. Třetí obraz vyobrazuje opět noc, ale tentokrát jde o koncert. Obraz je živější než obraz první a více pestrý, stejně jako prožitek z něj. Atributem obrazu je slovo EXIT, které pro mě mělo větší význam než obvykle. Čtvrtý obraz je ráno po koncertu. Je rozdělen na tři barevné části a na levé straně je opět slovo EXIT, ale ve formě stínu, který zasahuje do dvou barevných částí obrazu. Dominantou pravé části je mé tričko, které zasahuje do všech třech částí, a proto se mění jeho vizuální stránka, stejně jak se měnila má vizáž i psychická stránka.
Abstract in different language: i compiled this topic from my colored nights and shadowy days. The memories are feelings and enjoyments that i have experienced during night outs and the mornings after. Paintings are divided into two pairs, but they are closely connected. They communicate between themselves through the similarities of the events. First canvas shows the first night that i have experienced and my opinion on it. The beauty of the lights struck me the most. This moment was very strong, so that is why i have decided to paint it. There is a piece of fabric at the bottom of the canvas, which is an attribute from the night. Second canvas reflects morning after the action packed night. In the left corner is shown the memory of the last night and a shadow from the fabric from the first canvas. The bottom right corner shows a messy doll, which symbolizes my state after the night. The painting is divided into two parts and the colors correspond with the first canvas, but they are not that pretty this time. The thirs painting shows another night out. But this time, its a music concert. Canvas is much more alive and colorful than the first painting, and so was the night for me. Attribute from the picture is the word EXIT, which had a much bigger impact on me than usual. The fourth and the last canvas is the morning after the concert. Painting is divided into three parts. On the left side, we cann see the word EXIT again, but in a form of a shadow, that impacts both parts of the painting. Right side of the painting is dominated by my shirt, which is in all three parts of the canvas. That changes its visual appearance the same way as my appearence and spirit were changing during the night.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozohorska_Monika Bakalarska prace.pdfPlný text práce5,11 MBAdobe PDFView/Open
Kozohorska.pdfPosudek vedoucího práce517,05 kBAdobe PDFView/Open
Kozohorska_0.pdfPosudek oponenta práce392,67 kBAdobe PDFView/Open
Kozohorska_1.pdfPrůběh obhajoby práce340,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28199

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.