Název: Vývoj solárních systémů
Další názvy: Evolution of solar systems
Autoři: Hronek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Benešová, Hana
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2820
Klíčová slova: fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;fotovoltaický systém;fotovoltaická elektrárna;princip;vývoj;generace;grid-off;grid-on;solární kolektor;fototermický systém;umělá fotosyntéza
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic cell;photovoltaic panel;photovoltaic system;photovoltaic power;principle;development;generation;grid-off-on grid;solar collector;phototermal system;artificial photosynthesis
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce řeší využití sluneční energie. Ta se využívá nejčastěji dvojím způsobem - buď se pomocí fotovoltaických panelů mění na energii elektrickou, nebo pomocí slunečních kolektorů získáváme energii tepelnou. Ve vývoji je v současné době tzv. umělá fotosyntéza, jejíž význam by po kompletním osvojení mohl mít velkou budoucnost. Je zde tedy řešen princip fungování jak fotovoltaiky a fototermiky, tak i seznámení s umělou fotosyntézou a dále pak historický vývoj jednotlivých systémů ve světě i v ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the use of solar energy. It is used most often in two ways ? by using photovoltaic panels is transformed into electrical energy, or by using solar collectors is transformed into thermal energy. In development is currently the so-called artificial photosynthesis, which could have a great future. Here are solving principle of solar collectors, photovoltaic panels and introduction to artificial photosynthesis, furthermore the historical development of systems in the world and CR.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Lhronek - bc.pdfPlný text práce1,84 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047315_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce278,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047315_oponent.pdfPosudek oponenta práce493,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047315_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2820

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.