Title: SITE SPECIFIC
Other Titles: SITE SPECIFIC
Authors: Dosoudilová, Alžběta
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Brozman Dušan, M.A.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28203
Keywords: site specific;objekt;instalace;interaktivní;zvukový;osobní;pieta
Keywords in different language: site specific;object;installation;interactive;sound;personal;piety
Abstract: Má práce je industriální instalace počítající se zvědavostí diváka, který díky své interakci může ovládat její funkci hudebního nástroje. Tento nástroj by měl díky své koncepci a zvukovým stopám, které obsahuje, působit na divákovu psychiku a vyvolávat v něm nejrůznější emoce. Díky svému názvu a vazbě na mnou konkrétní prožité životní situace, jde o mou osobní zpověď, se kterou se divák může i nemusí ztotožnit. Dílo je navrženo tak, aby bylo mobilní a skladné, ale zároveň kdykoli schopné další instalace. V rozloženém stavu má rozměry cca 180 × 200 × 110 cm. Ve složené stavu 70 × 160 × 60 cm. K uvedení do chodu potřebuje zdroj elektrické energie. Inspirací pro tuto práci mi byla výstava Orbis Pictus Play Zlín autorů Jiřího a Radany Waldových
Abstract in different language: My thesis is industrial instalations which couting with viewer´s curiosity. Thanks to interaction, viewer can controls her musical instrument functions. This musical instrument, includes sound tracks, can affect viewer´s psyche and it could induce different kind of emotions.Thanks for title of this instalation and connection to my specific life experinces, is about my personal confession with which viewer could or even couldn´t idenfity. The artwork was desiging to be mobile and storage and in same time put together very easy for next instalation. In unfolded mood the dimensions are approximately 180 × 200 × 110 cm. Composed of 70 × 160 × 60 cm. It needs a power source to start up. The inspiration for this thesis was the Orbis Pictus Play Zlín exhibition by Jiří And Radana Wald
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Dosoudilova.pdfPlný text práce4,09 MBAdobe PDFView/Open
Dosoudilova_o.pdfPosudek oponenta práce332,22 kBAdobe PDFView/Open
Dosoudilova_v.pdfPosudek vedoucího práce580,1 kBAdobe PDFView/Open
Dosoudilova.pdfPrůběh obhajoby práce291,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.