Title: Konstrukce a fikce
Other Titles: Construction and fiction
Authors: Kropáčová, Tereza
Advisor: Grygar Štěpán, Prof. Mgr.
Referee: Kodera Radovan, MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28218
Keywords: fotografie;fotografická kniha;konstrukce;fikce;realita
Keywords in different language: photography;photo book;construction;fiction;reality
Abstract: V této práci se zaměřuji na atmosféru, které vyzařuje z fotografií a působí na diváka. Abstraktní fotografie se prolínají s konkrétními výjevy krajiny či předmětu a kolísají na hranici reality a fikce.
Abstract in different language: In this project I focus on the atmosphere which viewer can feel from the pictures. Abstract photographs are mingling with specific scenes of landscape or object and they are fluctuating between reality and fiction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kropacova_BP_Konstrukcefikce_teoretickacast_2016-2017.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Kropacova_o.pdfPosudek oponenta práce445,42 kBAdobe PDFView/Open
Kropacova_v.pdfPosudek vedoucího práce382,07 kBAdobe PDFView/Open
Kropacova.pdfPrůběh obhajoby práce365,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.