Název: Ztráty v konstrukčních částech transformátoru
Další názvy: Losses in construction parts of transformer
Autoři: Mužík, Václav
Vedoucí práce/školitel: Bouzek, Lukáš
Oponent: Kindl, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2822
Klíčová slova: ztráty;konstrukční části transformátoru;3D model;štítkové hodnoty;výroba nádoby;měření;přesycený stav;stav naprázdno
Klíčová slova v dalším jazyce: elelcrical losses;construction parts of transformer;3D model;label values;production of conatiner;oversaturated state;no-load state;measurement
Abstrakt: Následující text představuje bakalářskou práci na téma ztrát v konstrukčních částech transformátoru, konkrétně v nádobě. První část obsahuje teoretické informace o transformátorech a jejich širokém spektru využití. Následující kapitola přibližuje měřený transformátor pomocí 3D modelu. Kapitola obsahuje i 3D návrh, postup výroby a dokumentaci nádoby, ve které byl transformátor měřen. Další kapitola se zaměřuje na elektrické ztráty, které v průběhu provozu v transformátoru vznikají. V této kapitole jsou také stanoveny metody měření ztrát, očekávané výsledky, předpokládaný průběh měření a je zde diskutována volba měření v přesyceném stavu. Následující kapitola pojednává o samotném měření ztrát v nádobě transformátoru a výpočtu rozhodujících výsledků pro určení ztrát v nádobě oproti transformátoru naprázdno umístěném mimo nádobu. Na předposledním místě je provedeno srovnání jednotlivých měření, tedy měření ztrát transformátoru ve stavu naprázdno bez nádoby a poté za stejného stavu v nádobě. Závěrem je diskutován výsledek měření a zamyšlení nad průběhem celé práce.
Abstrakt v dalším jazyce: Following thesis represents bachelor?s thesis focused on losses in construction parts of transformer, specifically in the container. First part contains theoretical information about transformers and their wide use. Next chapter shows details of the transformer by a 3D model and characteristics shown in label values. This chapter contains 3D project, production steps and documentation of the container in which was the transformer measured. Following chapter is focused on electrical losses that are noticed during the measurement. Methods of measuring, expected results, course of measuring and choice of oversaturated state of transformer is also discussed in this chapter. Next-to-last chapter deals with the measurement of losses in the container and calculation of final results of the measurement for determination of differences between measurements of the transformer placed in the container and also outside of the container. In the end of this thesis is made a comparison between single measurements ? losses of transformer in no-load state without the container and also in the same state with the container.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Muzik_E09B0067P.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047318_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047318_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047318_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce154,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2822

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.