Title: Počítačová hra
Other Titles: Video game
Authors: Podhorská, Barbora
Advisor: Domlátil Vojtěch, MgA. DiS.
Referee: Barta Jiří, Prof. akad. mal.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28228
Keywords: počítačová hra;zvířata;planeta;vodové barvy;podnebí;hledání;potrava
Keywords in different language: video game;animals;planet;watercolor;climate;search;food
Abstract: Cílem této práce bylo vytvořit funkční hru na různá zařízení. Mým úkolem bylo vybrat si herní mechaniku a vymyslet vzhled hry, menu a ovládací prvky. Jako herní mechaniku jsem si vybrala hidden object hru. Hru jsem zařadila do různých přírodních prostředí. Každé má svou vlastní specifickou hlavní barvu. Prostředí (levelů) je celkem pět (Listnatý les, Džungle, Arktida, Poušť a Moře) a v každém je několik zvířat, která hráčovi zadají úkoly. Úkolem je najít určitý počet předmětů, které jsou v prostředí schované. Hráč odemyká zvířata postupně. Grafiku pro hru jsem malovala anilinovými barvami, poté skenovala na scenneru a upravovala v programu Adobe Photoshop. Následně jsem je nahrála do herního enginu Unity, kde jsem z nich sestavovala jednotlivé scény.
Abstract in different language: The purpose of this work was to make a game for different platforms and devices. My task was to choose a game mechanic, select art style and create game assets and user interface. I choose a hidden object mechanic. I put the game in different natural environments. Each of them has a particular primary color. There are five environments (forest, jungle, arctic, Africa and sea) in each of them there are several animals that give the player the quests. The goal is to find a certain amount of objects that are hidden in the environment. The player is gradually unlocking new levels and animals. I created the graphics for the game using aniline colors, then scanned it and edited it in Adobe Photoshop software. After that, I imported them to Unity engine where I arranged them into individual scenes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce69,53 MBAdobe PDFView/Open
Podhorska_v.pdfPosudek vedoucího práce460,69 kBAdobe PDFView/Open
Podhorska_o.pdfPosudek oponenta práce448,94 kBAdobe PDFView/Open
Podhorska.pdfPrůběh obhajoby práce361,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.