Title: Ztráty v nádobě transformátoru
Other Titles: Losses in tank of transformer
Authors: Soukup, Ladislav
Advisor: Bouzek, Lukáš
Referee: Kindl, Vladimír
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2823
Keywords: transformátor;ztráty;výroba nádoby;konstrukční části nádoby transformátoru;měření naprázdno;3D CAD software;SolidWorks
Keywords in different language: transformer;electrical losses;production of conatiner;construction parts of transformer;no-load measurement;3D CAD software;SolidWorks
Abstract: Základní myšlenkou bakalářské práce je ověření rozložení ztrát v konstrukčních částech nádoby při měření transformátoru naprázdno. Nádoba nebyla ještě zhotovena, tak mi bylo potěšením udělat něco prospěšného pro univerzitu a nádobu vyrobit. Dále je zde popsána funkce transformátoru jako takového. Transformátor je obecně známé zařízení a jeho činnost zůstává neměnná. Nicméně bylo důležité nastínit základní funkci a principy transformátoru pro usnadnění měření a výpočtů výsledných ztrát. Bakalářská práce také obsahuje konstrukční uspořádání nádoby ve 3D CAD softwaru. 3D CAD softwary patří v dnešní době k nejpoužívanějším programů k výrobě nejrůznějších strojů ve strojírenském průmyslu. Jako 3D CAD software jsem si vybral program SolidWorks. Tento program jsem zvolil z důvodu příjemného pracovního prostředí a rovněž z důvodu praktických zkušeností nasbíraných ve specializovaném předmětu. V závěru je uvedena úspěšnost ověření teoretických předpokladů ohledně rozložení ztrát v konstrukčních částech nádoby transformátoru.
Abstract in different language: The basic idea of the bachelor work is to verify the distribution losses in the container components during no-load measurement of the transformer. The container has not been made yet, so I was pleased to do something beneficial for the university and the container produced. There is also described its own function of the transformer. The transformer is generally known device and its operation remains unchangeable. However, it was important to outline the basic principles of transformer operation and to simplify the measurement and calculation of resulting losses. Bachelor work also includes design of the vessel in 3D CAD software. 3D CAD software is the most widely used programs for the production of various machines in the engineering industry nowadays. As 3D CAD software was chosen SolidWorks. I have made this selection because of a pleasant working environment as well as based on personal practical experience obtained at specialized lessons in the university. Verification of successfulness of theoretical presumptions regarding the distribution of losses in the construction parts of transformer ? in vessel ? is stated in the conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
047319_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,97 kBAdobe PDFView/Open
047319_oponent.pdfPosudek oponenta práce324,7 kBAdobe PDFView/Open
047319_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.