Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVach Gabriel, Doc. MgA.
dc.contributor.authorMatějka, Tomáš
dc.contributor.refereeUrbanec Lukáš, MgA.
dc.date.accepted2017-9-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:15Z-
dc.date.available2016-9-30
dc.date.available2018-01-15T15:07:15Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-7-31
dc.identifier72043
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28237
dc.description.abstractVzpomínky jsou pro každého citlivou záležitostí, jsou to části, jež nás nepopiratelně tvoří. Zpodobnil jsem několik svých vzpomínek z mého dětství, až dosud, které se týkají společných zážitků s mým dědečkem. Dědeček, jež mě od mého dětství vedl k manuální práci, je součástí celého konceptu. Uschoval jsem vzpomínky do šuplíků z tenkostěnného porcelánu, který světelně reaguje na pohyb. Všechny šuplíky jsou uschovány v dřevěné konstrukci z bukového masivu, jež celé vzpomínky chrání. Tato práce je reakcí na důvěru, kterou dědeček ve mně vložil, když mi v dětství svěřil svou citlivou vzpomínku.cs
dc.format43 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvzpomínkycs
dc.subjectdětstvícs
dc.subjectporceláncs
dc.subjectkameninacs
dc.subjectčervenicecs
dc.subjectkeramikacs
dc.subjectdřevocs
dc.subjectbukcs
dc.subjectmasivcs
dc.subjectrodinacs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectšuplíkcs
dc.subjectschránkacs
dc.subjectsvětlocs
dc.subjectpohybcs
dc.subjectváhycs
dc.subjectdůvěracs
dc.subjectmanuálnícs
dc.subjectprácecs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectspoluprácecs
dc.titleVzpomínkycs
dc.title.alternativeMemoriesen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBcA.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnaracs
dc.thesis.degree-programVýtvarná uměnícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMemories are for everyone sensitive matter, they are parts that undoubtedly create us. I have replicated some of my memories of my childhood until now that relate to common experiences with my grandfather. My grandfather, who has led me to work manually since my childhood, is part of the whole concept. I kept the memories in the drawers of thin-walled porcelain that responds lightly to movement. All drawers are stored in a wooden frame made of beechwood that protects the whole memory. This work is a response to the trust my grandfather put in me when he gave me his sensitive memory in my childhood.en
dc.subject.translatedmemoriesen
dc.subject.translatedchildhooden
dc.subject.translatedporcelainen
dc.subject.translatedstonewareen
dc.subject.translatedred clayen
dc.subject.translatedceramicsen
dc.subject.translatedwooden
dc.subject.translatedbeechen
dc.subject.translatedmassiveen
dc.subject.translatedfamilyen
dc.subject.translatedconcepten
dc.subject.translateddraweren
dc.subject.translatedshellen
dc.subject.translatedlighten
dc.subject.translatedmotionen
dc.subject.translatedscalesen
dc.subject.translatedtrusten
dc.subject.translatedmanualen
dc.subject.translatedworken
dc.subject.translatedconstructionen
dc.subject.translatedcooperationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Matejka.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
Matejka_o.pdfPosudek oponenta práce598 kBAdobe PDFView/Open
Matejka_v.pdfPosudek vedoucího práce729,18 kBAdobe PDFView/Open
Matejka.pdfPrůběh obhajoby práce362,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28237

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.