Název: Regulátor předstihu s otáčkoměrem pro motocykl
Další názvy: Motorcycle engine timing regulator with tachometer function
Autoři: Fazekaš, Petr
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Oponent: Kubík, Michal
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2824
Klíčová slova: elektronické zapalování;regulace předstihu;měření rychlosti otáčení;indukční snímače;Hallovy snímače;přerušovač;mikrokontrolér
Klíčová slova v dalším jazyce: electronic ignition;regulation of ignition advance;measurement of rotational speed;inductive sensors;Hall effect sensors;interrupter;microcontroller
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na koncepci elektronického zapalování s řízením předstihu pomocí mikroprocesoru pro motocykl. Zařízení je navrhováno pro 2-taktní i 4-taktní a pro 1 ? 4 válcový motor. Jsou zde také rozděleny jednotlivé systémy zapalování a popsány principy jejich funkce.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis presents the conception of electronic ignition for motorcycles with regulation of ignition advance by an microcontroller. The device is designed for 2-stroke and 4-stroke as well as for 1 to 4 cylinder engine. There are various ignition systems divided and described the principles of their function.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Regulator_BP_prace_05+scan.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047322_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047322_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047322_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2824

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.