Title: Regulátor předstihu s otáčkoměrem pro motocykl
Other Titles: Motorcycle engine timing regulator with tachometer function
Authors: Fazekaš, Petr
Advisor: Bartl, Matouš
Referee: Kubík, Michal
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2824
Keywords: elektronické zapalování;regulace předstihu;měření rychlosti otáčení;indukční snímače;Hallovy snímače;přerušovač;mikrokontrolér
Keywords in different language: electronic ignition;regulation of ignition advance;measurement of rotational speed;inductive sensors;Hall effect sensors;interrupter;microcontroller
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na koncepci elektronického zapalování s řízením předstihu pomocí mikroprocesoru pro motocykl. Zařízení je navrhováno pro 2-taktní i 4-taktní a pro 1 ? 4 válcový motor. Jsou zde také rozděleny jednotlivé systémy zapalování a popsány principy jejich funkce.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the conception of electronic ignition for motorcycles with regulation of ignition advance by an microcontroller. The device is designed for 2-stroke and 4-stroke as well as for 1 to 4 cylinder engine. There are various ignition systems divided and described the principles of their function.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Regulator_BP_prace_05+scan.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
047322_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,9 kBAdobe PDFView/Open
047322_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,01 kBAdobe PDFView/Open
047322_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce258,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2824

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.