Title: Didaktická interpretace vybraných povídek E. A. Poea
Other Titles: Didactic interpretation of chosen short-stories written by E. A. Poe
Authors: Kopecký, Petr
Advisor: Brčáková Vladimíra, Mgr.
Referee: Novotný Jiří, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28247
Keywords: e. a. poe;poetika e. a. poea;komunikativní pojetí literární výchovy;didaktická interpretace;maska červené smrti;černý kocour
Keywords in different language: e. a. poe;poetics of e. a. poe;communicative approach in teaching literature;didactic interpretation;the masque of the red death;the black cat
Abstract: Tato práce se zabývá didaktickými interpretacemi povídek E. A Poea. Je rozdělena na dvě části teoretické a část aplikační. V první teoretické části je představena poetika Poeových povídek včetně čtenářsky poučených interpretací povídek Černý kocour a Maska červené smrti. Zároveň se v této části nachází i krátké zamyšlení nad uplatněním populárních žánrů ve školní literární komunikaci. V druhé teoretické části je vysvětleno komunikativní pojetí literární výchovy se zaměřením na didaktickou interpretaci. Aplikační část poté obsahuje konkrétní návrh didaktických interpretací povídek Černý kocour a Maska červené smrti, přičemž druhá zmíněná interpretace je doplněna o autentické výstupy.
Abstract in different language: This thesis deals with didactic interpretation of E. A. Poe's short stories. It is divided into two theoretical and one applicational part. Poetics of Poe's short stories including interpretations of The Black Cat and The Masque of the Red Death is included in the first theoretical part. A communicative approach in teaching literature and a theory of didactic interpretation are explained in the second theoretical part. Application part contains a particular proposal of didactic interpretations of The Black Cat and The Masque of the Red Death. The second mentioned short story is supplemented with authentic students' outputs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr_Kopecky_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
kopecky_brcakova.pdfPosudek vedoucího práce44,84 kBAdobe PDFView/Open
kopecky_novotny.pdfPosudek oponenta práce46,4 kBAdobe PDFView/Open
kopecky_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce51,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.