Title: Týmová spolupráce ve výuce českého jazyka na střední škole
Other Titles: Team cooperation in educating czech language at high school
Authors: Nováková, Žaneta
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Suda Zdeněk, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28259
Keywords: spolupráce;kooperace;skupina;organizační forma;výuka;metoda;komunikace;výzkum;hodnocení;vyučovací hodina
Keywords in different language: collaboration;cooperation;team;organization form;education;method;communication;research;evaluation;lesson
Abstract: Diplomová práce se zabývá týmovou spoluprací v hodinách českého jazyka na středních školách. Je rozdělena do tří částí. První část je věnována teorii o skupinové a kooperativní práci. Druhá část popisuje konkrétní tři odučené hodiny na příslušných středních školách v Rakovníku a v Rakovníku. Třetí část se zaobírá interpretaci výzkumu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the use of team cooperation in educating czech language at high school. This work is devided into three parts. The first part summarizes the theoretical basic features of this organizational form. The second part includes the concrete decription of three lessons at schools in Rakovník and Pilsen. The last part is devoted to the intepretation on the basis of guestionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Novakova-se-zadanim.pdfPlný text práce918,95 kBAdobe PDFView/Open
novakova_suda.pdfPosudek oponenta práce117,9 kBAdobe PDFView/Open
novakova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce30,84 kBAdobe PDFView/Open
novakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce64,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.