Title: Amorfní kovy a jejich aplikace v elektrotechnice
Other Titles: Amorphous metal and its utilization in electrical engineering
Authors: Urban, Zdeněk
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Zeman, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2826
Keywords: amorfní kovy;metoda rovinného lití;distribuční transformátor;magneticky měkký materiál
Keywords in different language: amorphous metals;planer flow casting;distribution transformer;magnetically soft material
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení výroby amorfních kovů, které jsou stále častěji používány pro své elektromagnetické vlastnosti při konstrukci distribučních a dalších typů transformátorů. Dále jsou uvedeny výrobci zabývající se touto problematikou a jiná další odvětví, kde se můžeme s amorfními kovy setkat.
Abstract in different language: This Bachelor?s is focused on the solution the production of amorphous metals, that is more and more often used for their electromagnetic properties by the construction and another distribution transformers . Next, manufacturers of dealing with this issue are mentioned and another other sectors, where we can meet with amorphous metals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zdenek_Urban.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
047741_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,13 kBAdobe PDFView/Open
047741_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,14 kBAdobe PDFView/Open
047741_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2826

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.