Název: Amorfní kovy a jejich aplikace v elektrotechnice
Další názvy: Amorphous metal and its utilization in electrical engineering
Autoři: Urban, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Zeman, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2826
Klíčová slova: amorfní kovy;metoda rovinného lití;distribuční transformátor;magneticky měkký materiál
Klíčová slova v dalším jazyce: amorphous metals;planer flow casting;distribution transformer;magnetically soft material
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení výroby amorfních kovů, které jsou stále častěji používány pro své elektromagnetické vlastnosti při konstrukci distribučních a dalších typů transformátorů. Dále jsou uvedeny výrobci zabývající se touto problematikou a jiná další odvětví, kde se můžeme s amorfními kovy setkat.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor?s is focused on the solution the production of amorphous metals, that is more and more often used for their electromagnetic properties by the construction and another distribution transformers . Next, manufacturers of dealing with this issue are mentioned and another other sectors, where we can meet with amorphous metals.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zdenek_Urban.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047741_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047741_oponent.pdfPosudek oponenta práce288,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047741_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2826

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.