Title: Důsledky péče o nemocné dítě na zdraví pečujících matek.
Other Titles: Consquences of caring for a sick child on the mother´s health.
Authors: Sklenářová, Aneta
Advisor: Hrešanová Ema, Mgr. Ph.D.
Referee: Štípková Martina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28267
Keywords: onkologické onemocnění;péče;psychosomatické symptomy;nemoc;diagnóza a léčba;matka;psychické a sociální důsledky
Keywords in different language: oncological illness;care;psychosomatic symptoms;illness;diagnosis and treatment;mother;psychological and social consequences
Abstract: Tato práce se zaměřuje na proces vstupu nemoci do života dítěte a jeho matky. Na téma péče o nemocné dítě nahlížím jako na celoživotní proces, který ovlivňuje zdraví matky po všech stránkách. Cílem práce je popsat zkušenosti ze vstupu nemoci do života matky, příčiny a důsledky na zdraví matky nemocného dítěte. V této práci usiluji o nalezení odpovědi na otázku, jak matky nemocného dítěte reflektují zkušenost s nemocí, která vstoupila do života dítěte. Pro naplnění cíle práce jsem zvolila kvalitativní metodu narativního rozhovoru s pěti komunikačními partnerkami.
Abstract in different language: This thesis focuses on the process of entry of disease into the life of a child and his mother. On the subject of care for a child, I see as a lifelong process that affects the mother's health in all aspects. The aim of the work is to describe the experience of the mother's illness, the causes and consequences of mother's ill health. In this work, I seek to find answers to the question as to how mothers of a sick child reflect an experience with the disease that entered the child's life. To achieve the goal I chose a qualitative method of narrative interview with five communication partners.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aneta_Sklenarova.pdfPlný text práce775,85 kBAdobe PDFView/Open
Sklenarova 2017 posudek_vedouci-dp.pdfPosudek vedoucího práce178,73 kBAdobe PDFView/Open
Sklenarova_op.pdfPosudek oponenta práce178 kBAdobe PDFView/Open
Sklenarova.PDFPrůběh obhajoby práce338,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28267

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.