Title: Nemoc a aktérství
Other Titles: Disease and Agency
Authors: Kommová, Alice
Advisor: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Referee: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28270
Keywords: crohnova choroba;autobiografie;multiplicita;nový materialismus;zprostředkovatelé;aktérství
Keywords in different language: crohn's disease;autobiography;multiplicity;new materialism;mediators;agency
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na Crohnovu nemoc jako na významného aktéra, který vymezuje subjektivitu příslušného pacienta a obecně i jeho podstatu a způsob existence. V práci jsou diskutovány takové oblasti, jako jsou projevy této nemoci, diagnostika a způsoby její léčby a jak se promítají do utváření sociálních vztahů příslušného pacienta. Práce je inspirována výzkumem Annemarie Mol (2002), která prokázal existenci multiplicity v případě aterosklerózy. Obecně jsem pracovala s principy nového materialismu ve snaze rozkrýt zprostředkovatele, kteří se podílejí na vymezení povahy nemoci a existence pacienta.
Abstract in different language: The diploma thesis focuses on Crohn's disease as an important actor, which determines the subjectivity of the patient and, in general, his / her nature and way of existence. The work discusses areas such as the manifestations of this disease, the diagnosis and the ways of its treatment and how it is reflected in the formation of the social relations of the patient concerned. The work is inspired by the research by Annemarie Mol (2002), which demonstrated the existence of multiplicity in the case of atherosclerosis. Generally, I have been working with the principles of new materialism in an attempt to unravel mediators who are involved in defining the nature of the disease and the existence of the patient.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kommova_DP_2017.pdfPlný text práce1,83 MBAdobe PDFView/Open
vdp_Kommova.pdfPosudek vedoucího práce173,41 kBAdobe PDFView/Open
posudek-oponenta-dp _Kommova.pdfPosudek oponenta práce174,01 kBAdobe PDFView/Open
Kommova.PDFPrůběh obhajoby práce263,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28270

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.