Title: Analýza návrhu asynchronního stroje metodou konečných prvků
Other Titles: Finite Element Analysis of Induction Machine Design
Authors: Kydlíčková, Markéta
Advisor: Šobra Jan, Ing.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28273
Keywords: 3-f asynchronní motor;návrh asynchronního motoru;klec nakrátko;momentová charakteristika;náhradní schéma;femm;metoda konečných prvků
Keywords in different language: three-phase induction motor;design of asynchronous motor;squirrel cage;torque characteristic;equivalent circuit;finite element method
Abstract: Předkládaná diplomová práce byla zaměřena na výpočtový návrh asynchronního motoru s klecí nakrátko, určení parametrů náhradního schéma a momentové charakteristiky s následným ověřením hodnot, získaných analytickým výpočtem metodou konečných prvků a jejich vzájemným porovnáním.
Abstract in different language: This diploma thesis focused on the design of asynchronous motor with squirrel cage, determination of equivalent circuit parameters and torque characteristics with subsequent verification of values obtained by analytical calculation by finite element method and their mutual comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kydlickova_DP.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
070965_oponent.pdfPosudek oponenta práce432,79 kBAdobe PDFView/Open
070965_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,89 kBAdobe PDFView/Open
070965_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce300,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28273

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.