Title: Implementace bezsenzorového řízení PMSM
Other Titles: Implementation of sensorless control of PMSM
Authors: Jiříček, Marek
Advisor: Vošmik David, Ing. Ph.D.
Referee: Uzel David, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28275
Keywords: pmsm;bezsenzorové řízení;vektorové řízení;estimátor polohy rotoru;pulzující injektáž
Keywords in different language: pmsm;sensorless control;vector control;estimation of rotor position;pulsating injection
Abstract: Cílem této práce je implementace bezsenzorového řízení PMSM s estimátorem polohy založeném na principu injektáže pulzujícího napěťového signálu. Práce zahrnuje popis implementace algoritmů vektorového řízení a estimátoru polohy a výsledky experimentů zaměřených na určení mezí použitelnosti bezsenzorového řízení. Obsah práce zahrnuje také teoretický rozbor matematickéh modelu PMSM a pulzujícího injektážního algoritmu.
Abstract in different language: Aim of this thesis is to implement sensorless control of PMSM with rotor position sensing based on injection of pulsating voltage signal. Thesis contains description of implementation of vector control and position sensing algorithms and also results of experiments which were focused on determining usage limits of sensorless control. Theoretical analysis of mathematical model of PMSM and position sensing algorithm with pulsating injection is also contained in the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_jiricek_2017_zadani_scan.pdfPlný text práce24,72 MBAdobe PDFView/Open
070967_oponent.pdfPosudek oponenta práce482,91 kBAdobe PDFView/Open
070967_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,07 kBAdobe PDFView/Open
070967_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28275

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.