Title: Návrh průmyslového transformátoru malého výkonu
Other Titles: The Design of Low-Power Industry Transformer
Authors: Doležal, Petr
Advisor: Hruška Karel, Ing. Ph.D.
Referee: Veg Lukáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28278
Keywords: transformátor;magnetický obvod;náhradní schéma;typová zkouška transformátoru;vinutí;ei plechy;návrh transformátoru
Keywords in different language: transformer;magnetic circuit;equivalent circuit diagram of the transformer;type test of transformer;winding;ei sheets;design of transformer
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na celkový návrh průmyslového transformátoru malého výkonu. Je zde proveden kompletní elektromagnetický výpočet, podle kterého je poté transformátor vyroben a je na něm provedena typová zkouška dle ČSN EN 68551-1 ed. 2. Dále jsou hodnoty získané touto zkouškou porovnány s hodnotami vypočtenými, je provedeno zhodnocení a v závěru práce je diskutována možná změna rozměrů magnetického obvodu a následný dopad na účinnost a oteplení magnetického obvodu transformátoru.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on design of a low power industrial transformer. There is a komplete electromagnetic calculation, according to which the transformer is then manufactured and then a type test is carried out according to the standard ČSN EN 68551-1. Further, the values obtained by this test are compared with the calculated values, an evaluation is performed and at the end of the thesis a possible change in the dimensions of the magnetic circuit and the subsequent impact on the efficiency and warming of the magnetic circuit are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final.pdfPlný text práce6,42 MBAdobe PDFView/Open
070970_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,32 kBAdobe PDFView/Open
070970_oponent.pdfPosudek oponenta práce297,54 kBAdobe PDFView/Open
070970_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28278

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.