Název: Modul pro GSM monitoring solární elektrárny s mikrokontrolérem PIC
Další názvy: Module for GSM monitoring of solar power plant based on PIC microcontroller
Autoři: Kolaja, Vladislav
Vedoucí práce/školitel: Michalík, Jan
Oponent: Molnár, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2829
Klíčová slova: GSM;monitoring;fotovoltaická elektrárna;mikrokontrolér
Klíčová slova v dalším jazyce: GSM;monitoring;photovoltaic power;microcontroller
Abstrakt: Tato práce se zabývá vývojem vlastního zařízení pro monitorování fotovoltaické elektrárny. Dále popisem několika druhů měničů různých výrobců a popisem jejich možností monitoringu. Úkolem práce je vytvořit vhodné zařízení pro dálkové monitorování měničů či skupiny měničů a vhodný softwarový podklad pro zobrazení výsledků. Tento celek se skládá ze dvou základních částí: MIKROKONTROLÉR, GSM MODUL
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with description of several types of converters from different manufacturers and their technical solutions and monitoring capabilities. The task is to create suitable work equipment for remote monitoring of changing or group of transducers and software suitable basis for displaying results. This unit consists of two basic blocks: MICROCONTROLLER,GSM MODUL
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kolaja_2012_Bc_prace.pdfPlný text práce681,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047810_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047810_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047810_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce135,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2829

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.