Title: Modul pro GSM monitoring solární elektrárny s mikrokontrolérem PIC
Other Titles: Module for GSM monitoring of solar power plant based on PIC microcontroller
Authors: Kolaja, Vladislav
Advisor: Michalík, Jan
Referee: Molnár, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2829
Keywords: GSM;monitoring;fotovoltaická elektrárna;mikrokontrolér
Keywords in different language: GSM;monitoring;photovoltaic power;microcontroller
Abstract: Tato práce se zabývá vývojem vlastního zařízení pro monitorování fotovoltaické elektrárny. Dále popisem několika druhů měničů různých výrobců a popisem jejich možností monitoringu. Úkolem práce je vytvořit vhodné zařízení pro dálkové monitorování měničů či skupiny měničů a vhodný softwarový podklad pro zobrazení výsledků. Tento celek se skládá ze dvou základních částí: MIKROKONTROLÉR, GSM MODUL
Abstract in different language: This thesis deals with description of several types of converters from different manufacturers and their technical solutions and monitoring capabilities. The task is to create suitable work equipment for remote monitoring of changing or group of transducers and software suitable basis for displaying results. This unit consists of two basic blocks: MICROCONTROLLER,GSM MODUL
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kolaja_2012_Bc_prace.pdfPlný text práce681,73 kBAdobe PDFView/Open
047810_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce327,2 kBAdobe PDFView/Open
047810_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,26 kBAdobe PDFView/Open
047810_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce135,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.