Název: Možnosti využití obnovitelných zdrojů energie ve vytápění rodinných domů
Další názvy: Possibilities of renewable energy sources utilization for family houses heating
Autoři: Kubát, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Šantín, Vlastimil
Oponent: Majer, Viktor
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2831
Klíčová slova: teplo;tepelné ztráty;palivo;alternativní zdroje vytápění
Klíčová slova v dalším jazyce: heat;heat loss;fuel;alternative heating sources
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi vytápění rodinného domu. Definuje tepelnou pohodu člověka a obecně popisuje problematiku tepelných ztrát. Dále jsou popsány klasické a alternativní zdroje tepla pro vytápění. Nakonec je uvedeno porovnání uvedených zdrojů tepla z ekologického a ekonomického hlediska.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work deals with the possibilities of heating systems a house. Defines thermal comfort of humans and generally describes the problem of heat loss. Following is a description classical and alternative energy sources for heating. Finally, a comparison these sources of heat from the ecological and economic terms.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Jiri Kubat.pdfPlný text práce995,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048254_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce303,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048254_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
048254_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce246,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2831

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.