Title: Projekt implementace strategického programu organizace
Other Titles: The project of implementation of strategic program of organization
Authors: Kölblová, Kateřina
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28316
Keywords: strategie;implementace;analýza;plán;rizika
Keywords in different language: strategy;implementation;analysis;plan;risks
Abstract: Tématem diplomové práce je implementace strategického programu společnosti. V práci se prolíná teoretická část s praktickou částí v logických souvislostech. Na začátku práce je představena společnost Mubea spol. s r.o., jejímž hlavním předmětem podnikání je montáž a prodej součástek pro automobilový průmysl. V následující části je uveden strategický záměr společnosti. Ten obsahuje strategická východiska, dlouhodobé cíle, strategii dosažení cílů a analýzu prostředí. Poté jsou z dlouhodobých cílů vyvozeny cíle krátkodobé. Dále jsou vytvořeny strategické plány, které respektují stanovené výkonností cíle. Na základě analýzy rizik je zpracována analýza citlivosti a jsou zpracovány scénáře. V závěru práce jsou stanoveny organizační postupy podporující implementaci plánu a jsou navrženy základní parametry pro controlling strategického plánu organizace.
Abstract in different language: The theme of this diploma thesis is the implementation of the company's strategic program. The theoretical part is with the practical part in the logical context. At the beginning of the work is introduced Mubea spol. s r.o., whose main business is the assembly and sale of parts for the automotive industry. The following section is shown the company's strategic plan. It includes strategic starting points, long-term goals, a strategy for achieving goals, and environmental analysis. Then short-term goals are derived from long-term goals. Additionally, strategic plans are created that respect the target performance. Based on the risk analysis, the sensitivity analysis is processed and the scenarios are processed. At the end of the thesis are defined the organizational procedures supporting the implementation of the plan and the basic parameters for controlling the strategic plan of the organization are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kolblova.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kolblova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kolblova_OP.PDFPosudek oponenta práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Kolblova.PDFPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.