Title: Analýza a optimalizace vybraných výrobních procesů
Other Titles: Analysis and optimization of production processes
Authors: Kubátová, Aneta
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28319
Keywords: vsm;toc;opt;výrobní proces
Keywords in different language: vsm;toc;opt;production process
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou výrobních procesů v DT Technologies CZ, s.r.o. Čtenář je seznámen s celým podnikem z hlediska jejich konkurence, zákazníka, produktů, procesů, podnikové kultury a dokumentace. Je provedena analýza výrobních procesů pomocí metod VSM a TOC. Ve spolupráci s těmito metodami jsou navrženy návrhy optimalizace jednotlivých pracovišť a na závěr se v diplomové práce nachází optimalizace celého výrobního procesu vzhledem k poptávce.
Abstract in different language: The thesis deals with the analysis of manufacturing processes in the specific company called DT Technologies CZ, s.r.o. The reader is acquainted with their competitors, customers, products, processes, corporate culture, and documentation. An analysis of manufacturing processes is made thanks to the usage of methods VSM and TOC. Eight proposes are suggested in conjunction with these methods and at the end of the thesis is the optimization of the entire manufacturing process due to demand.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubatova_Analyza a optimalizace vyrobnich procesu_FIN.pdfPlný text práce4,59 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kubatova_VP.PDFPosudek vedoucího práce3 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kubatova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Kubatova.PDFPrůběh obhajoby práce1,04 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.