Title: Rozhodovací procesy v manažerské praxi
Other Titles: Decision-making processes in management practices
Authors: Milotová, Zuzana
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28323
Keywords: multikriteriální rozhodování;nákup;rozhodovací proces;výběr dodavatele;metody výběru optimální varianty
Keywords in different language: multiple-criteria decision-making;purchase;decision-making process;selection of a supplier;methods for selection of a preferred alternative
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na rozhodovací procesy v manažerské praxi. Hlavním cílem práce je aplikovat teoretické postupy ve formě praktického rozhodnutí o nákupní strategii. Pro splnění tohoto cíle jsou v úvodu popsány teoretické principy multikriteriálního rozhodování a metody pro výběr optimální varianty. Dále je charakterizována společnost, která poskytla materiály pro vypracování práce. Cílem zvoleného rozhodovacího problému je výběr dodavatele jazykových kurzů, se kterým má být navázána dlouhodobá spolupráce. K určení optimální varianty jsou použity dvě různé metody, které by pro společnost byly aplikovatelné i v jiných situacích. Výsledky obou metod jsou v závěru vyhodnoceny a srovnány. Na jejich základě je vypracováno doporučení jednak pro samotné rozhodnutí o budoucím dodavateli, ale také pro řešení rozhodovacích problémů tohoto typu obecně.
Abstract in different language: This diploma thesis aims at decision-making processes in management practices. The main goal of this thesis is to use theoretical procedures in the form of practical decision-making about a purchase strategy. In order to achieve this, theoretical principles of a multiple-criteria decision-making and methods for selection of an optimal form are described in the introduction. Further, there is a description of the company, which provided material for this thesis. The aim of this decision-making process is to select a language courses provider, which would be suitable for a long term business. Two different methods are used to choose the best option, which may also be used by the company in other cases. The results of both methods are evaluated and compared, in the conclusion. Based on the evaluation, a recommendation is made for the final decision in respect of the future language courses provider, but also for solution of similar type decision-making processes in general.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Milotova_Zuzana_DP_2017.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
DP_Milotova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,99 MBAdobe PDFView/Open
DP_Milotova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
DP_Milotova.PDFPrůběh obhajoby práce1,07 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.