Název: Systémy záložního napájení
Další názvy: Standby Power Systems
Autoři: Kümmel, Petr
Vedoucí práce/školitel: Tesařová, Miloslava
Oponent: Král, Ondřej
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2833
Klíčová slova: systémy záložního napájení;studená záloha;aktivní záloha;nepřerušitelný zdroj napájení;generátorová soustrojí;akumulátorové baterie;supravodivé indukční baterie;nouzové napájení;uchování energie ve formě stlačeného vzduch;superkondenzátory;skladování energie;záložní zdroje se supravodivými magnetickými systémy;setrvačník
Klíčová slova v dalším jazyce: backup power systems;cold backup;active backup;uninterruptible power supply;generator sets;accumulators;superconducting inductive batteries;emergency power;compressed air energy storage;supercapacitors;energy storage;superconducting magnetic systems;flywheel
Abstrakt: Cílem práce je informovat a objasnit čtenáři jednotlivé druhy záložních systémů a jejich použití v praxi pro širokou řadu aplikací. Jsou zde zahrnuty a vypsány informace o konstrukčním vybavení jednotlivých systémů a také informace o záložních systémech. Dále je v této práci řešeno sekundární uložení elektrické energie potřebné pro rozběh a chod systémů (především nepřerušitelný zdroj napájení - UPS). Součástí této práce je také návrh systému záložního napájení pro průmyslový provoz ze sítě 22kV.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this work is to inform about and to explain to the reader various types of backup systems and their wide range of practical applications. Information about the design of backup systems as well as information from individual manufacturers are listed and included. Furthermore this work deals with the secondary storage of electrical energy required for starting and running systems (especially UPS). Part of this work is also a backup power system design for industrial operation from 22 kV network.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Systemy zalozniho napajeni.pdfPlný text práce473,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040525_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040525_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050126_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2833

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.