Title: Systémy záložního napájení
Other Titles: Standby Power Systems
Authors: Kümmel, Petr
Advisor: Tesařová, Miloslava
Referee: Král, Ondřej
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2833
Keywords: systémy záložního napájení;studená záloha;aktivní záloha;nepřerušitelný zdroj napájení;generátorová soustrojí;akumulátorové baterie;supravodivé indukční baterie;nouzové napájení;uchování energie ve formě stlačeného vzduch;superkondenzátory;skladování energie;záložní zdroje se supravodivými magnetickými systémy;setrvačník
Keywords in different language: backup power systems;cold backup;active backup;uninterruptible power supply;generator sets;accumulators;superconducting inductive batteries;emergency power;compressed air energy storage;supercapacitors;energy storage;superconducting magnetic systems;flywheel
Abstract: Cílem práce je informovat a objasnit čtenáři jednotlivé druhy záložních systémů a jejich použití v praxi pro širokou řadu aplikací. Jsou zde zahrnuty a vypsány informace o konstrukčním vybavení jednotlivých systémů a také informace o záložních systémech. Dále je v této práci řešeno sekundární uložení elektrické energie potřebné pro rozběh a chod systémů (především nepřerušitelný zdroj napájení - UPS). Součástí této práce je také návrh systému záložního napájení pro průmyslový provoz ze sítě 22kV.
Abstract in different language: The aim of this work is to inform about and to explain to the reader various types of backup systems and their wide range of practical applications. Information about the design of backup systems as well as information from individual manufacturers are listed and included. Furthermore this work deals with the secondary storage of electrical energy required for starting and running systems (especially UPS). Part of this work is also a backup power system design for industrial operation from 22 kV network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Systemy zalozniho napajeni.pdfPlný text práce473,58 kBAdobe PDFView/Open
040525_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce371,8 kBAdobe PDFView/Open
040525_oponent.pdfPosudek oponenta práce386,08 kBAdobe PDFView/Open
050126_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2833

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.