Title: Návrh a optimalizace řízení změn ve vybraném podniku
Other Titles: Proposal and optimalization of change management in selected company
Authors: Šlechtová sojková, Olga
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28331
Keywords: analýza business procesů;bpmn;procesní řízení;procesní mapa;projekt;změnové řízení
Keywords in different language: business process analysis;bpmn;process management;process maps;project;change management
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá analýzou stavu změnového řízení ve společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Na základě vytvořené analýzy jsou ve spolupráci s vedením společnosti navrhnuty zásahy do aktuálního stavu procesů a na závěr je vyhodnocen přínos revize změnového řízení. Optimalizace vybraného podnikového procesu je zpracována s využitím softwarové podpory nástroje ARIS a metodiky BPMN. První část práce je věnována společnosti ŠMT a.s. a jejím produktům. Další část je věnovaná analýze současného stavu, kterou následují jednotlivé kroky optimalizace. Výsledný nově navržený stav je pak vyhodnocen nejen finančními, ale také nefinančními benefity. Celou práci pak uzavírá implementace nového řešení do každodenního chodu společnosti.
Abstract in different language: This thesis describes analysis of state of change management in ŠKODA MACHINE TOOL a.s. company. Based on the analysis created together with company management interventions in the current process were proposed. The benefits of this process redesign are evaluated. The optimization of the chosen process is carried out using ARIS tool and BPMN process modelling. First part of the thesis focuses on the ŠMT a.s. products and company structure followed by analysis of current state and later description of the individual optimization steps. The benefits of the newly designed changes are evaluated for financial and other factors. The final step in this work is implementation of the new change in everyday life of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SlechtovaSojkova_K15N0029P.pdfPlný text práce9,29 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slechtova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slechtova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
DP_Slechtova Sojkova.PDFPrůběh obhajoby práce1,08 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.