Title: Náklady účasti ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku z pohledu dodavatele
Other Titles: Costs of participation in the tender for a public contract from perspective of supplier
Authors: Pivoňka, Lukáš
Advisor: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28337
Keywords: veřejná zakázka;zadávací řízení;náklady na veřejnou zakázku;prokazování kvalifikace;statistická analýza;kalkulace nákladů
Keywords in different language: public contract;award of public contracts;costs of a public contract;proof of qualification;statistical analysis;costing
Abstract: Diplomová práce se zabývá zjištěním celkových nákladů pro dodavatele, které s sebou přináší účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Na základě objasnění problematiky zadávacího řízení z pohledu legislativy je provedena analýza vybraného vzorku veřejných zakázek. Následně jsou analyzovány veškeré náklady související s podáním nabídky na veřejnou zakázku a porovnány moţnosti prokázání kvalifikace z nákladového hlediska. Výstupem práce je zjištění celkových nákladů na účast v zadávacím řízení a jejich porovnání s hodnotou veřejné zakázky a dalšími ukazateli.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to focus on finding out the total costs for suppliers which brings itself a taken part in award of public contracts. For clarification of the problems within award of public contracts from the view of legislation is done an analysis of chosen sample within public contracts. Afterwards, all the costs which are connected by a tendered offer for public contract are analysed and possibilities are compared by proofing qualification requirements from the view of costs. Main point of the thesis is to find out the total costs for the participation in award of public contracts and also comparing themselves with the value of public contract and other indicators.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pivonka 2017.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pivonka_OP.PDFPosudek oponenta práce2,97 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pivonka_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,79 MBAdobe PDFView/Open
DP_Pivonka.PDFPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.