Název: Vznik točivého momentu v elektrických strojích
Další názvy: The derivation of the Torque in Electrical Machines
Autoři: Kugler, Radek
Vedoucí práce/školitel: Kotlanová, Anna
Oponent: Hruška, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2834
Klíčová slova: Točivý moment;synchronní stroj;asynchronní stroj;momentová charakteristika;fázorový diagram;ekvivalentní schéma
Klíčová slova v dalším jazyce: Torque;induction motor;synchronous machines;induction machines;torque characteristics;phasor diagram;equivalent diagram
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na řešení vzniku točivého momentu v elektrických strojích. Dále pak na popisu ekvivalentních schémat asynchronního stroje a stroje synchronního s hladkým rotorem. K odvození momentu pro synchronní stroj s vyniklými póly je pak zapotřebí fázorového diagramu.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on addressing the derivation of torque in electrical machines. Furthermore, the thesis is focused on the description of equivalent schemes of induction machines and synchronous machines with the smooth rotor, too. To derive the torque for a synchronous machine with salient poles is then required the phasor diagram.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
KUGLER Radek.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040769_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040769_oponent.pdfPosudek oponenta práce448,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
050794_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce154,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2834

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.