Title: SÍLA IDENTITY
Other Titles: POWER OF IDENTITY
Authors: Polatová, Tereza
Advisor: Merta Vladimír, Doc. akademický malíř
Referee: Bytelová Denisa, Mgr. BcA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28347
Keywords: abstrakce;symbol;vnímání;identita;kruh;systém;video;instalace
Keywords in different language: abstract;symbols;perception;identity;circle;system;video;installation
Abstract: Kombinací běžných životních principů do experimentálních souvislostí docházím k abstraktnímu výstupu. Ten je jakousi osobní filozofií založenou na percepci a podloženou dojmy. Vnímání abstraktního tvaru a následně odlišnou percepci pozorovatelů vyobrazuji symboly. Nekonečnost možností a všudypřítomnost symbolizuji uspořádáním do kruhu. Ten je promítaný na zem a vyzývá k navštívení. Proces v díle nás může vést až k meditativním praktikám, kdy se snažíme oprostit od vnějších i vnitřních vlivů, vztahů a zřít surový obraz možná ideu, možná univerzum, možná nic... Čímž instalace navozuje také rituální podtext. Snaží se o vyváženou obklopenost mnoha pohledů, postavit diváka do středu dění a působit na něj. Poslední rovinou, kterou jsem k projektu přiložila je čas. Čas zastoupený rotací všech objektů kolem jejich osy ve smyčce, která prezentuje celkovou kontinuitu procesu.
Abstract in different language: With combining everyday principles in experimental contexts, I came to the abstract output as this kind of personal philosophy can be based on perception and supported by impressions. Perception of abstract shape and consequently a different view I display by symbols for the spectators. In my piece, I´ve portrayed many theme-visuals perfection by reducing the list of figures. Because of the infinite possibilities that I suggest by the arrangement to the circle. I deliberately wanted to avoid any personification of the concept, which introduces the perception thru work to specific ideas or idea. Thus, I came to a purely abstract form as in the practical and theoretical part. This approach opens up a more open view of the art piece. That works with the individual perception of abstract symbols, even a personal invention, which is the beginning of everything. It is a stain of ink on paper. The thesis may reflect the tendency of a closed circle through my little or big public world. The objective defined as a closing circle of a universal system, which can be a paraphrase of the university cycle that I went through and that ends. I stand in there, it is offering me opportunities and it is up to me witch path I choose. Time continuity of the process is represented by an object rotation. These subjective views I present in a video installation which is projected on the floor. Visitors can step inside as the video play´s with their feelings. Each piece may transform them in many-different range of moods - from meditation to uncomfortable exciting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Tereza Polatova.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
POLATOVA_O.pdfPosudek oponenta práce311,61 kBAdobe PDFView/Open
POLATOVA_V.pdfPosudek vedoucího práce609,6 kBAdobe PDFView/Open
POLATOVA.pdfPrůběh obhajoby práce258,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28347

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.