Title: Tepelné elektrárny v České republice
Other Titles: Thermal power plants in the Czech Republic
Authors: Pokorný, Jan
Advisor: Šafařík, Miroslav
Referee: Síťař, Vladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2835
Keywords: Princip tepelné elektrárny;fosilní paliva;parovodní a elektrický okruh;chladící voda;Clausius-Rankinův cyklus;parní turbíny a kotle;tepelné elektrárny v České republice;tepelné elektrárny skupiny ČEZ;vývoj moderních tepelných elektráren;odsiřování spalin.
Keywords in different language: Principle of thermal power plant;fossil fuels;steam-water and electric circuit;cooling water;Clausius-Rankine cycle;steam turbines and boilers;thermal power plants in the Czech republic;thermal power plants by group ČEZ;progress of modern thermal power plants;flue gas desulphurisation.
Abstract: Předmětem bakalářské práce je rozbor tepelných elektráren. Je uveden princip těchto elektráren a popis jejích zařízení. V práci jsou vyjmenovány tepelné elektrárny v České republice, jsou seřazeny z hlediska výkonů a jsou uvedeny parametry zařízení, se kterými tyto elektrárny pracují. Práce se dále věnuje moderním způsobům provozu tepelných elektráren. Ve výsledku jsou pak tepelné elektrárny zhodnoceny z hlediska jejich výhod a nevýhod pro použití k výrobě elektrické energie v dnešní době.
Abstract in different language: The subject of this thesis is the analysis of thermal power plants. The principle of this plants and description of their devices is shown. The thermal power plants in the Czech republic are listed in this work, they are ordered in terms of performance and there are listed the parameters of devices, which thermal power plants are working with. The work is also dedicated to modern methods of operation of thermal power plants. As a result, thermal power plants are then evaluated in terms of their advantages and disadvantages for use in power generation today.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Pokorny 2012.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
050817_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce259,15 kBAdobe PDFView/Open
050817_oponent.pdfPosudek oponenta práce425,51 kBAdobe PDFView/Open
050817_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.