Title: EOH - Equivalent operating hours of steam turbines
Other Titles: EOH - Equivalent operating hours of steam turbines
Authors: Müller, Jan
Advisor: Voldřich Josef, Doc. RNDr. CSc.
Referee: Zoubek Martin, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28361
Keywords: eoh;servis;údržba;životnost turbíny;ekonomika provozu;parní turbína;nízkocyklová únava;operační hodiny;tcs;plánování údržby
Keywords in different language: eoh;service and maintenance;turbine lifetime;economy of oparion;steam turbine;low-cycle fatigue;operating hours;tcs;maintenance planning
Abstract: Diplomová práce je věnována problematice ekvivalentních operačních hodin (EOH), návrhu jejich stanovení a možnému využití zákazníkem v praxi. V práci jsou také popsány pomocné moduly a systémy, které jsou nějakým způsobem spojeny se stanovením EOH a kontrolou životnosti parní turbíny. Dále je v práci uveden popis jednotlivých součástí parní turbíny, které se svým opotřebením nejvyšší měrou podílejí na spotřebě EOH, spolu s uvedením jejich nejčastějších poruch.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the issue of equivalent operating hours (EOH), proposal of its determination and possible use for client practice. This work describes supporting modules and systems, which are in some way determining EOH and control of steam turbine life-time. Furthermore, a description of individual parts of a steam turbine is a part of this work, whose wear in its maximum span influences EOH consumption. Most frequent failures of steam turbine components are also mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diploma_thesis_J_Muller_final.pdfPlný text práce5,27 MBAdobe PDFView/Open
OP Muller-doc01440920170615160720.pdfPosudek oponenta práce471,4 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Muller-doc01443020170616094158-1.pdfPosudek vedoucího práce704,31 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Muller-doc01457720170620105742.pdfPrůběh obhajoby práce249,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28361

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.