Title: A study of reciprocating compressor valve dynamics
Other Titles: A study of reciprocating compressor valve dynamics
Authors: Volf, Michal
Advisor: Eret Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Uruba Václav, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28372
Keywords: pístový kompresor;dynamika ventilu;interakce těleso-tekutina;proudění vzduchu;jednodimenzionální model
Keywords in different language: reciprocating compressor;valve dynamics;flow-structure interaction;gas flow;one-dimensional model
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na jednodimenzionální studium dynamického chování ventilu pístového kompresoru. Za tímto účelem byl vytvořen program, pomocí nějž jsou kvalitativně hodnoceny jednotlivé projevy dynamického chování a jejich vzájemný vliv. Matematický model, jenž je v tomto programu implementován, je v práci rovněž detailně popsán.
Abstract in different language: This master thesis is focused on one-dimensional study of reciprocating compressor valve dynamics. For this purpose, a tool was developed, which is used to qualitatively evaluate the individual aspects of valve dynamics as well as their interaction. A mathematical model, which is implemented in the tool, is described in detail in this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master_thesis_Michal_Volf.pdfPlný text práce6,1 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP Volf-doc01437320170615114733.pdfPosudek vedoucího práce557,47 kBAdobe PDFView/Open
OP Volf-doc01448620170616142430.pdfPosudek oponenta práce309,15 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Volf-doc01565820170714094539.pdfPrůběh obhajoby práce204,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28372

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.